Logo Stara Prawda Szkoła

Projekt pt. ”Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski”

18.04.2024

                                  

                                           Projekt pt. ”Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski” jest realizowany przez Gminę Stoczek Łukowski, w okresie od 01.01.2024 do 31.07.2025. Celem projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, ze szczególnym uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji, w odniesieniu do sześciu szkół podstawowych w gminie Stoczek Łukowski. Wsparciem objętych zostało 434 uczniów, z czego 138 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym 14 z niepełnosprawnościami), a także 62 nauczycieli. Podstawą projektu jest realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz                            z zastosowaniem m.in. takich metod jak nauka w praktyce i doświadczeniu. Zajęcia prowadzone są przez kadrę własną szkół, posiadającą adekwatne kompetencje i kwalifikacje. Uzupełniająco, w celu wsparcia rozwoju uczniów, wszystkie szkoły zostaną doposażone również w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, zwiększające ich potencjał dydaktyczny. Całość wsparcia zaplanowano w ramach 6 zadań, odpowiadających wsparciu poszczególnych szkół.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych – grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe w ramach projektu: z programowania/kodowania, ekologiczne, plastyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne,                         z metod uczenia się, z metod radzenia sobie ze stresem, muzyczne, psychoedukacyjne, szachowe, taneczne, sportowe, z psychologiem, z pedagogiem, z robotyki, językowe i z doradztwa zawodowego. Zajęcia indywidualne w ramach projektu: rozwijające uzdolnienia uczniów, logopedyczne,                                        z psychologiem, z pedagogiem, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne                           i z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

#Fundusze UE  #Fundusze Europejskie

Wartość projektu: 1 147 500,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 975 375.00 zł

więcej

Projekt pt.: ”Gmina Stoczek Łukowski”

04.04.2024

 

Projekt pt.: ”Gmina Stoczek Łukowski” jest realizowany, przez Gminę Stoczek Łukowski, w okresie I.2024–XII.2025. Projekt skierowany jest do uczniów, szkół podstawowych z Gminy Stoczek Łukowski (woj. lubelskie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, takich jak: Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach, Szkoła Podstawowa w Szyszkach, Szkoła Podstawowa w Kisielsku, Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie, Szkoła Podstawowa w SP w Jedlance, Szkoła Podstawowa w Starej Róży, Szkoła Podstawowa w Kamionce

Cel główny projektu: Od 01.01.2024 do 31.12.2025 106 uczniów (ucz.) (53K;53M) znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej ze szkół podstawowych Gminy Stoczek Łukowski (woj.lubelskie) rozwinie kompetencje, umiejętności, uzdolnienia, zainteresowania poza edukacją formalną.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. STEM - zajęcia w formie warsztatów rozwijające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: nauka(S), technologia(T), inżynieria(E) i matematyka(M).
 2. Umiejętności poznawcze - warsztaty, nastawione na rozwój kompetencji społecznych, uczenia się i komunikacji.
 3. Językowe zajęcia grupowe - zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się w językach obcych.
 4. Sportowe zajęcia grupowe nastawione na aktywny rozwój w ramach grupowych dyscyplin sportowych.
 5. Artystyczne warsztaty rozwijające zainteresowania w obszarze plastyki, muzyki i teatru.
 6. Laboratorium Naukowe - warsztaty, na których uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i zielonej transformacji.
 7. Pokazy naukowe, których celem jest rozwój kompetencji z obszaru nauk przyrodniczych i zainteresowanie nauką.
 8. Zajęcia wyjazdowe do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą:
 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Zoom Natury w Janowie Lubelskim.
 • Iluzja na wesoło - Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji.
 • Park Zwierząt, Rozrywki i Edukacji w Wojciechowie koło Nałęczowa.

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 297 987,50 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 267 987,50 zł

więcej

REKRUTACJA DO PROJEKTU „WSPARCIE DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI”

16.01.2024

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Stoczek Łukowski” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej, zaś w wersji papierowej w siedzibie szkoły oraz biurze projektu: Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski, Kisielsk 84, 21 – 450 Stoczek Łukowski.

Termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych dla uczniów upływa 19 lutego 2024 r, zaś dla nauczycieli – 29 lutego 2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz i oświadczenie uczestnika) należy złożyć w w/w terminach w sekretariacie szkoły lub biurze projektu.

 

 

 

więcej

Dyrektor zaprasza

 

mgr inż. Robert Pazura

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Stara Prawda 1
21-450 Stoczek Łukowski

staraprawda@stoczeklukowski.pl

tel. 025 797 00 28

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.