Logo Stara Prawda Szkoła

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej

Historia Szkoły Podstawowej w Starej Prawdzie sięga ubiegłego wieku. W okresie międzywojennym i w czasie okupacji szkoła ta była bardzo mała - realizowała program 4 klas, uczył w niej jeden lub dwóch nauczycieli. Obwód szkolny obejmował wsie: Prawdę Starą i część wsi Prawda Nowa. Lekcje odbywały się w salach wynajętych w domach Franciszka Traczyka w Prawdzie Starej i Jana Kowalskiego w Prawdzie Nowej. W roku szkolnym 1945/46 szkoła w Starej Prawdzie miała status szkoły 6-klasowej i uczyło w niej 2 nauczycieli: Cegiełka i Leonilla Fiedorowicz. W tym też roku z inicjatywy nauczyciela Cegiełki podjęto decyzję o budowie szkoły. Ludność wsi Prawda Stara i Prawda Nowa przekazała grunt pod budowę szkoły oraz opodatkowała się na ten cel. Zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Antoni Malinowski. Kolejny rok szkolny przyniósł zahamowanie robót przy budowie szkoły, ze względu na kłopoty finansowe. W tym czasie jedynym nauczycielem był Aleksander Piskorz-Nałecki.

W roku szkolnym 1947/48 znów nastąpiła zmiana nauczyciela. Rezygnuje A.Piskorz-Nałęcki, a jego miejsce zajął Tadeusz Baka. Nadal szkoła była 6-klasową. Nauczanie odbywało się w trudnych warunkach lokalowych i dla dużej grupy uczniów jednocześnie. Zdyscyplinowanie młodzieży i dobra wola uczącego sprawiały, iż nauczanie w ogóle było możliwe.
Na początku lat 50-tych podniesiono stopień organizacyjny szkoły o jedną klasę. Zatrudniono 4 nauczycieli. Budowa szkoły tkwiła w martwym punkcie, a nauka obywała się w wynajętych salach. Mimo tych trudności lokalowych w 1956r. przy Szkole Podstawowej otwarto Kurs kl.VII dla dorosłych. W roku 1957 szkoła stała się Szkołą Zbiorczą dla wsi: Prawda Stara, Prawda Nowa, Kienkówka i Mizary. W tym czasie pracowali jako nauczyciele: Tadeusz Baka - p.o. kierownika szkoły, Hanna Okuń, Janina Lendzion, Jadwiga Gerun, Maria Parzyszek, Danuta Polej, Henryk Błaszczyk, Henryka Rogala.
W styczniu 1958r. nastąpił przełom, włączono budowę szkoły do Centralnego Planu Inwestycyjnego i prace zaczęły szybko postępować. Już 30 sierpnia 1958r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku budynku szkoły. W uroczystości udział wzięli wszyscy ówcześni oficjale oświatowi, miejsko-gminni, aparatu partyjnego, działacze społeczni oraz miejscowa ludność. Szkoła nie była jeszcze w pełni wyposażona, ale nauczyciele i uczniowie cieszyli się z nowego budynku. Kadrę pedagogiczną stanowili: Tadeusz Baka - p.o. kierownika szkoły, Jadwiga Gerun, Maria Parzyszek, Józef Filipczuk. Zatrudniono też woźnego - Mariana Czerniawskiego.

 

Wykwalifikowane grono pedagogiczne i dobre warunki lokalowe sprzyjały rozwojowi szkoły, toteż przy Szkole Podstawowej w Prawdzie Starej 8 listopada 1958r. rozpoczęła naukę I klasa Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Do szkoły zapisało się 49 uczniów i zatrudniono 6 n-li: Bolesława Kłuska, Wojciecha Wolskiego, Tadeusza Bakę, Józefa Filipczuka, Marię Parzyszek oraz Martę Szczygielską. SPR istniała tylko 2 lata, ponieważ uczniowie tej szkoły nie wykazywali zainteresowania nauką.
Na początku lat 60-tych zajęto się zagospodarowywaniem terenu wokół szkoły. Splantowano teren, zasadzono drzewa i krzewy. Natomiast pod koniec tego dziesięciolecia rozpoczęto remont budynku szkolnego wewnątrz oraz otynkowano elewację. W szkole nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne - powstały 2 równoległe klasy VI. Kierownikiem szkoły nadal jest Tadeusz Baka, natomiast zmieniła się obsada nauczycieli. 1 września pracę rozpoczęli: Irena Barej, Barbara Dadacz, Jadwiga Gerun, Anna Mierzwińska, Maria Serzysko, Bogumiła Soćko, Bogumiła Urbanek.
Szkoła była dobrze postrzegana w środowisku pedagogicznym i wśród miejscowego społeczeństwa. Miała osiągnięcia dydaktyczne i została wytypowana przez Wydział Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Łukowie jako wiodąca. Znaczący procent uczniów przyjmowanych do Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Prawdzie Starej. W szkole działały następujące organizacje i koła: Koło Związku Młodzieży Wiejskiej, drużyny ZHP, chór szkolny prowadzony przez Tadeusza Bakę, zespół artystyczny prowadzony przez Bogumiłę Soćko oraz zespół muzyczny nauczycieli, w którym grali: Tadeusz Baka, Tadeusz Wolanin i Jan Luty.
W latach siedemdziesiątych szkoła brała czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, będąc niejednokrotnie inicjatorem wielu imprez i uroczystości. Wychowaniem i nauczaniem w tych latach zajmowali się: Tadeusz Baka - kierownik szkoły, Tadeusz Baka s.Tadeusza, Wiesława Baka, Maria Celej, Maria Chaber, Jadwiga Gerun, Jan Jawoszek, Waldemar Leszek, Bogumiła Szczepanik, Krystyna Świeczak i Krystyna Wierzejska.
W roku 1973 Tadeusz Baka został oddelegowany na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Stoczku Łukowskim, a jego obowiązki przez ten rok pełnił Tadeusz Baka s.Tadeusza. W tym też roku z inicjatywy nauczyciela historii W.Leszka otwarto muzeum szkolne. W 1978r. powstał przy Szkole Podstawowej w Starej Prawdzie Teatrzyk "Prawdziwki", którego opiekunem była i jest do dnia dzisiejszego Wiesława Baka.
W 1983 roku ówczesny dyrektor Tadeusz Baka odchodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmuje nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem Tadeusz Baka s.Tadeusza.
W latach 80-tych i 90-tych szkoła jest 8-klasowa.

Po reformie oświaty w 1999r. utworzono przy Szkole Podstawowej Gimnazjum i od tej pory kompleks szkół nazywa się Zespołem Oświatowym, dyrektorem zespołu zostaje Tadeusz Baka s. Tadeusza. 

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele.

Na terenie Zespołu Oświatowego działa biblioteka szkolna, stołówka, teatrzyk "Prawdziwki"UL  czynnie działa Samorząd Uczniowski 


W 2002r. rozpoczęto budowę sali sportowej.

2003 otwarcie sali sportowej

     Czerwiec 2007r wieloletni dyrektor naszej szkoły Pan Tadeusz Baka odchodzi na zasłużoną emeryturę.

01.09.2007 dyrektorem Zespołu Oświatowego w Starej Prawdzie zostaje Pan Robert Pazura.

Dnia 6.10.2007 roku o godz. 12.00  w Zespole Oświatowym w Starej Prawdzie odbyła się  uroczystość otwarcia sztucznego  wielofunkcyjnego boiska sportowego.

 

 24.10.2010 nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Wandy Chotomskiej.

Dyrektor zaprasza

 

mgr inż. Robert Pazura

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Stara Prawda 1
21-450 Stoczek Łukowski

staraprawda@stoczeklukowski.pl

tel. 025 797 00 28

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.